Call: 0123456789 | Email: info@example.com

การทำปุ๋ยใช้เอง เพื่อการเกษตรพอเพียง


การทำปุ๋ยใช้เอง เพื่อการเกษตรพอเพียง

ปัจจุบันการทำเกษตรนั้นเป็นเรื่องที่ยาก ไม่ง่ายเหมือนสมัยก่อน เพราะในปัจจุบันมีการหันมาทำการเกษตรต่างๆมากมายหลายอย่าง ต้นทุนการทำเกษตรปัจจุบันก็สูงลิ่ว ในวันนี้เราเลยยกตัวอย่างของการทำปุ๋ย ใช้เองว่าเป็นอย่างไร และไว้ใช้ทำอะไร เพื่อจะได้เป็นแนวทางในการทำการเกษตรพอเพียงต่างๆ

เกษตรพอเพียง
คำว่าปุ๋ย หรือ ปุ๋ยชีวภาพ นั้นมีความหมายกว้าง ปุ๋ยพืชสด ทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก และปุ๋ยจากพืช ต่อมามีหลายคน นิยามว่า ปุ๋ยชีวภาพ คือ ปุ๋ยซึ่งประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีการคัดเลือกแล้วว่าเป็น จุลินทรีย์สายพันธุ์ดี มีปริมาณมาก เมื่อนำมาคลุกกับเมล็ดพันธุ์ ใส่ให้ติดผิวรากหรือท่อนพันธุ์หรือใส่ลงไปในดิน จุลินทรีย์เหล่านั้นก็จะเพิ่มประชากร จ้างนั้นก็จะสร้างกลุ่มหรือภาษาฝรั่งเรียกว่าโคโลนี ในดินรอบผิวราก ที่ผิวรากหรือในราก หลังจากนั้นก็จะส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูก
การใช้ปุ๋ยชีวภาพช่วยให้พืชได้รับธาตุอาหารมากขึ้น มี 2 ประเด็นคือ
1.ปุ๋ยชีวภาพต้องประกอบด้วยจุลินทรีย์ที่มีประสิทธิภาพในปริมาณที่มากพอโดยสามารถระบุชื่อและสายพันธุ์ได้
2.ใช้แล้วสามารถทำให้พืชได้รับธาตุอาหารเพิ่มขึ้นอย่างมีประสิทธิภาพจากสภาวะที่จุลินทรีย์นั้นอยู่ในดินหรือยู่ร่วมกับพืช เช่น การตรึงไนโตรเจนหรือการเพิ่มความเป็นประโยชน์ของธาตุอาหาร ได้แก่ การละลายสารประกอบฟอสเฟตหรือทำให้พืชได้รับธาตุอาหารมากขึ้นทางอ้อม

ในส่วนของการทำให้พืชได้รับสารอาหารทางอ้อมนั้น มีความหมายว่า ช่วยเพิ่มพื้นที่ผิวสำหรับดูดน้ำและธาตุอาหาร การกำหนดเหล่านี้ทำให้สามารถแยกปุ๋ยชีวภาพออกจากปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไป คือ ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมักและปุ๋ยพืชสดออกจากกันอย่างชัดเจน
เกษตรพอเพียง

โดยทั่วไปการทำปุ๋ย หรือ ปุ๋ยชีวภาพมักจะแบ่งออกได้เป็น 2 กลุ่มตาม ชนิดของจุลินทรีย์ที่อยู่ในปุ๋ย ได้แก่

1.ปุ๋ยชีวภาพที่ช่วยเสริมธาตุอาหารในดิน โดยปุ๋ยชีวภาพประเภทนี้มักจะมีจุลินทรีย์ที่ช่วยตรึงไนโตรเจน และจุลินทรีย์จะใช้เอนไซม์ไนโตรจีเนส ,kเร่งปฏิกิริยาการเปลี่ยนแก๊สไนโตรเจนจากอากาศ เปลี่ยนให้เป็นแอมโมเนีย ที่จุลินทรีย์และพืชใช้ประโยชน์ได้ ยังแบ่งเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกจะมีภาวะอยู่ร่วมกันกับสิ่งมีชีวิตอื่น และกลุ่ม 2 ดำรงชีพแบบอิสระ

2.ปุ๋ยชีวภาพส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยจะมีกลไกต่างๆ 2 ประเภท คือ
ประเภทที่ 1 ไรโซแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช จุลินทรีย์ประเภทนี้มีบทบาทต่อการเจริญเติบโตของพืชหลากหลายและต่างกันออกไป เช่น การตรึงไนโตรเจน ผลิตสารควบคุมการเจริญเติบโตของพืชช่วยละลายธาตุอาหารและช่วยให้พืชดูดซึมธาตุอาหารได้ง่าย หรือควบคุมทางชีวภาพ
ประเภทที่ 2 ปุ๋ยชีวภาพมีบทบาทเสริมประสิทธิภาพการหาอาหารของรากพืช อาทิ เชื้อราไมคอร์ไรซา และจุลินทรีย์ละลายฟอสเฟต

หากอยากทราบรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติม สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ www.kasetpopeng.com

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sbobet   สมัครแทงบอลออนไลน์