Call: 0123456789 | Email: info@example.com

รอบรู้เรื่องหูกับเครื่องช่วยฟัง


รอบรู้เรื่องหูกับเครื่องช่วยฟัง

เรื่องการได้ยินถือได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญมากของการพูดและพัฒนาการของเด็กๆ ไปจนถึงผู้ใหญ่ เพราะการได้ยินจะช่วยพัฒนาทางภาษาได้ดี โดยเฉพาะในเด็กเล็ก

เพราะเมื่อการได้ยินของเด็กเป็นปกติทุกอย่างก็จะทำให้เด็กเกิดการเรียนรู้ที่ดี การตรวจการได้ยินในเด็กแรกเกิดเป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นมาก ในปัจจุบันสามารตรวจได้ตั้งแต่วันแรกที่ทารกคลอดออกมาเลย การตรวจไม่มีอันตรายและไม่มีความเจ็บปวดแต่อย่างใด

แพทย์จะทำการตรวจคัดกรอง โดยใช้เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจการได้ยิน ซึ่งอุปกรณ์จะวัดการตอบสนองของประสาทหูชั้นในของทารก แพทย์ก็จะทำการวินิจฉัย

โดยแพทย์จะตรวจการได้ยินในระดับก้านสมอง รวมถึงการตรวจหาระดับการสูญเสียการได้ยินด้วย ถ้าพบอาการผิดปกติจะได้ฟื้นฟูบำบัดได้ทันเวลา ก่อนที่ทารกจะพิการถึงขั้นหูหนวกหรือเป็นใบ้ในอนาคต

ซึ่งปัจจุบันมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สามารถตรวจวินิจฉัยอาการเสี่ยงต่างๆ ได้ ทำให้การฟื้นฟูบำบัดเป็นไปได้ทันเวลา อีกทั้งแพทย์ยังสามารถจัดเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมกับอาการของผู้ป่วยหรือผู้ที่อยู่ในความเสี่ยงที่จะหูหนวกได้

ไปจนถึงเรื่องของการผ่าตัดใส่ประสาทหูเทียมเพื่อช่วยให้ทารกมีพัฒนาการที่ดีขึ้นได้ ไม่ควรรอจนเด็กโตแล้วค่อยมารักษาทีหลัง เพราะมันอาจจะไม่ทันการ ดังนั้นพ่อแม่ควรใส่ใจลูกตั้งแต่แรกเกิด เพื่อให้เด็กโตมาไม่ต้องมีปัญหาเรื่องการเรียนรู้และปัญหาด้านสุขภาพ

ทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นอยู่กับพ่อแม่ที่ต้องเอาใจใส่ดูแลลูกของตนเอง เพราะเคยมีเด็กบางคนที่เกิดมาไม่ได้มีปัญหาทางการได้ยินแต่พ่อแม่เป็นใบ้ทั้งคู่

ทำให้ลูกไม่มีคนสอนพูดหรือสื่อสารเหมือนคนปกติ ทำให้เด็กพูดน้อย ไม่กล้าพูด ไม่กล้าแสดงออก

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sbobet   สมัครแทงบอลออนไลน์