Call: 0123456789 | Email: info@example.com

สรรพากรมีเล็ง เน้นเก็บอากรแสตมป์ กลุ่มคนถูกลอตเตอรี่อีก 2 เปอร์เซ็นต์


เมื่อได้มีข่าออกมาให้ติดตาม กับเงินรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ได้มีการปรับเพิ่มขึ้นอีก 6 ล้านบาท และได้มีการเร่งตัวอัตราทางด้านการเงินเฟ้อ ทำให้ทางกรมสรรพากร ทำการเตรียมเสนอให้กับครม. ในเดื่อพฤษภาคมนี้นี่เอง ทำให้กลายเป็นข่าวที่มีกระแสโด่งดังเป็นอย่างมาก ที่กรมสรรพากรจะมีการขึ้นเก็บอากรแสตมป์ สำหรับกลุ่มที่ถูกลอตเตอรี่เพิ่มขึ้น 2% ด้วยกัน โดยเฉพาะผู้ที่ ตรวจลอตเตอรี่ 15 พฤษภาคม 2561 แล้วถูกรางวัล

ตรวจลอตเตอรี่ 15 พฤษภาคม 2561

นับได้ว่าข่าวสรรพากรมีการเล็งเห็น เน้นเก็บอากรแสตมป์ กลุ่มคนถูกลอตเตอรี่อีก 2% โดยนายประสงค์ พูนธเนศ ได้เปิดเผยออกมาว่า อยู่ในระหว่างการปรับปรุงการร่าง พ.ร.บ. ได้แก้ไขเพิ่มเติมแล้วประมวลรัษฎากร ในการแก้ไขปัญหาเพิ่มเติมอันตราอาการแสตมป์ ในกรณีใบรับรองรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล โดยได้มีการเก็บเก็บค่าอากร ผู้ที่ถูกรางวัล ตรวจลอตเตอรี่ 15 พฤษภาคม 2561 เพิ่มขึ้นจากเดิม โดยทางด้านกฎหมายฉบับเดิมได้ใช้มาในช่วง พ.ศ. 2525 ซึ่งปัจจุบันนี้ได้ถูกรางวัลลอตเตอรี่ที่ 1 ได้แค่ 1 ล้านบาท แต่รางวัลได้มีการเพิ่มเป็น 6 ล้านบาทกันแล้ว รวมไปถึงในภาวะเงินเฟ้อและเกี่ยวกับค่าครองชีพที่ได้มีการปรับมากันอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกฎหมายก็ยังไม่มีผลใช้บังคับ เพราะขั้นตอนตามกฎหมายจะต้องมีการเสนอผ่านทางสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภานิติบัญญัติแห่งชาตินั่นเอง รวมไปถึงประกาศลงในพระราชกิจจานุเบกษา ถึงจะได้มีผลบังคับใช้ได้

ดังนั้นข่าวสรรพากรที่จะเน้นเก็บอากรแสตมป์ กลุ่มคนถูกลอตเตอรี่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ซื้อลอตเตอรี่ก็ต้องมีการ ตรวจลอตเตอรี่ 15 พฤษภาคม 2561 จนตอนนี้กระแสข่าวน่าสนใจและน่าติดตามเป็นอย่างมาก ทำให้ใคร ๆ ต่างก็ไม่พลาดกับการติดตามกันเลย โดยเฉพาะเหล่าคอหวยตัวยงที่ชอบซื้อลอตเตอรี่กันเป็นส่วนใหญ่

ข้อมูลจาก https://lotto.thaiza.com/%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%88%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%A2%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%87-1/

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sbobet   สมัครแทงบอลออนไลน์