Call: 0123456789 | Email: info@example.com

เครื่องชั่งดิจิตอลควรมีประกัน


ทำไมซื้อเครื่องชั่งดิจิตอลควรมีประกันด้วย

เครื่องชั่งดิจิตอล
ในการซื้อขายสินค้าต่างๆ รวมไปถึงเครื่องชั่งดิจิตอล นอกจากความต้องการในการใช้งานแล้ว อีกเรื่องหนึ่งที่เราไม่ควรมองข้ามก็คือ การรับประกัน การดูแลหลังการขาย เพราะหากไม่มีการรับประกันในส่วนนี้ จากทางร้านค้า หรือผู้ผลิตแล้ว เมื่อเรานำเครื่องชั่งดิจิตอล มาใช้งาน แล้วเกิดความผิดพลาด หรือเกิดความเสียหาย ที่อาจจะมาจากขั้นตอนในการผลิต เราอาจจะต้องเสียเงินในการซ่อมเอง ซึ่งระยะเวลาที่เหมาะสมในการรับประกัน เครื่องชั่งดิจิตอล นั้น มักจะอยู่ที่ประมาณ 6 เดือน สำหรับ เครื่องชั่งขนาดเล็ก และไม่เกิน 2 ปีหลังการขาย สำหรับเครื่องชั่งขนาดใหญ่

เครดิต https://www.เครื่องชั่งไทย.com

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sbobet   สมัครแทงบอลออนไลน์