Call: 0123456789 | Email: info@example.com

เครื่องช่วยฟังความหวังใหม่ของผู้รักษาโรคหูตึง


วันนี้จะมาหยิบยกเรื่องของเครื่องช่วยฟัง มันก็คล้ายๆ กับการใช้คอนแทคเลนส์นั้นแหละ เพียงแต่ว่าเครื่องช่วยฟังนั้นเราเอามาใช้กับหู สมัยก่อนเครื่องช่วยฟังจะมีลักษณะเป็นการเอามาเกี่ยวไว้ที่หู

แต่ทุกวันนี้ได้มีการพัฒนาเครื่องช่วยฟังให้ดีกว่าสมัยก่อน นั้นก็คือแบบ Earlens เป็นการใช้สิ่งที่เหมือนคอนแทคเลนส์แล้วเอาเลเซอร์ยิ่งเข้าไปในหู

อยากรู้ว่าเป็นยังไงกันแล้วใช่ไหมไปทำความรู้จักกับมันได้เลย เมื่อผู้ป่วยมีปัญหาเกี่ยวกับการได้ยินซึ่งไม่สามารถรักษาได้นั้นก็จำเป็นที่จะใช้เครื่องช่วยฟัง

แต่ก่อนที่จะตัดสินใจว่าสมควรใช้เครื่องช่วยฟังหรือไม่นั้นก็ต้องมีการตรวจวัดระดับการได้ยินและหาสาเหตุของการได้ยินเสื่อมก่อนเพื่อที่จะได้รักษาควบคู่ไปด้วยกัน

นอกจากนี้ระดับการได้ยินที่ตรวจวัดก็เป็นส่วนสำคัญในการเลือกเครื่องช่วยฟังและปรับความดังให้เหมาะกับผู้ใช้ในแต่ละลายด้วย วันนี้ก็มีเครื่องช่วยฟังรูปแบบใหม่ซึ่งเจ้าเครื่องนั้นมีชื่อเรียกว่า Earlens ซึ่งจะมีการสังเคราะห์เสียงที่ได้ยินได้ดีกว่าเดิม โดย Earlens จะมีส่วนประกอบด้วยกันสองส่วน คือ ส่วนตัวแปลงสัญญาณเข้าแก้วหูและส่วนตัวรับสัญญาณเสียงพร้อมแปลสัญญาณเสียง ซึ่งตัวนี้จะคล้องกับใบหู เรียกได้ว่าไฮเทคจริงๆ

เหมือนมีจานดาวเทียมรับสัญญาณนั้นเอง แก้วหูของคนเรารับเสียงด้วยสัญญาณเสียงที่ผ่านเข้ามา หูเราก็จะเป็นตัวดักคลื่นเข้าไป จากนั้นก็จะผ่านเข้าไปในช่องหูแล้วจะไปโดนแก้วหูที่เป็นแก้วใสๆ บางๆ ซึ่งตัวนี้จะทำหน้าที่รับคลื่นเสียงทำให้เกิดการสั้น

สั้นเสร็จมันก็จะเกิดการสะท้อนกระดูกในหูแล้วส่งไปปลายระบบประสาท ทำให้เราได้ยินเพราะมันแปลสภาพสียงออกมาเป็นเสียงต่างๆ ที่เราได้ยินได้ แต่ปัญหาของคนกลุ่มนี้ เช่น คนที่มีอายุมากแล้วมีการได้ยินที่ไม่ดีนั้นจะแปลเสียงที่เข้ามาในหูไม่ได้ ทำให้เวลาสื่อสารกันพูดไปอย่างหนึ่งก็ตอบออกมาอีกอย่างหนึ่งนั้นเอง

Have any Question or Comment?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

sbobet   สมัครแทงบอลออนไลน์