Call: 0123456789 | Email: info@example.com

Category Archives: การแพทย์


ผลการวิจัยของถั่งเช่าในมนุษย์   ถึงแม้ว่าถั่งเช่าจะเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน และยังมีราคาที่ค่อนข้างสูง แต่คุณทราบหรือไม่ว่างานวิจัยเกี่ยวกับถั่งเช่าที่ใช้ในกับมนุษย์กับยังไม่มีงานวิจัยไหนที่เป็นรูปแบบชัดเจนถึงความมีประสิทธิภาพของถั่งเช่า โดยส่วนมากมักเป็นแค่กรณีศึกษาเพียงเท่านั้น เช่น   การศึกษาฤทธิ์ของถั่งเช่าในการลดระดับน้ำตาลในเลือด วิธีการนี้ให้ผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานรับประทานถั่งเช่าในปริมาณ 3 กรัม/วัน ภายหลังจากการรับประทานพบว่าสามารถช่วยควบคุมระดับน้ำตาลภายในเลือดได้ถึง 95% ในขณะเดียวกันกลุ่มที่รักษาด้วยยาแผนปัจจุบันสามารถควบคุมระดับน้ำได้เพียง 54% เท่านั้น   การศึกษาฤทธิ์ของถั่งเช่าในการกระตุ้นสมรรถภาพทางเพศ ในผู้ชายทั้งหมดจำนวน 22 คนมีการให้ใช้ถั่งเช่าเป็นอาหารเสริมซึ่งภายหลังกลับพบว่ามีการเพิ่มจำนวนของสเปิร์มในอสุจิถึง 33% และยังช่วยลดสเปิร์มที่มีความผิดปกติได้ถึง 29% อีกกรณีคือการศึกษาในผู้ป่วยทั้งเพศชาย และเพศหญิงจำนวน 189 คน ที่มีความต้องการทางเพศลดลง ภายหลังการรับประทานถั่งเช่าพบว่าช่วยเพิ่มความต้องการทางเพศได้สูงถึง 66% มีงานวิจัยที่สนับสนุนการรับประทานถั่งเช่าจะช่วยในเรื่องการป้องกัน และการทำงานของต่อมหมวกไตฮอร์โมนจากต่อมไทมัส ช่วยเพิ่มสเปิร์มสำหรับการปฏิสนธิได้เพิ่มขึ้นถึง 300% และช่วยเรื่องความต้องการทางเพศในเพศหญิงถึง 89% เช่นเดียวกัน ที่มา Read more…


ผลกระทบของการรับประทานนมผึ้งภายใน 6 เดือน   บทคัดย่อ ภูมิหลัง ยังไม่มีการศึกษาถึงผลกระทบของการรับประทานนมผึ้งในมนุษย์อย่างชัดเจน   วิธีการศึกษา ใช้วิธีการทดลองแบบสุ่ม และมีกลุ่มควบคุมในการทดสอบ ใช้อาสาสมัครจำนวน 61 คนโดยมีอายุระหว่าง 42-83 ปี แบ่งกลุ่มการทดสอบออกเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนมผึ้งจำนวน 31 คน และกลุ่มที่ถูกควบคุม 30 คน จดบันทึกการเปลี่ยนแปลงของร่างกาย และดัชนีสารเคมีภายในร่างกายทั้งก่อน และหลังการรับประทานนมผึ้ง   ผลการศึกษานมผึ้ง พบระดับสารเคมีภายในร่างกายที่แตกต่างกันออกไป ได้แก่ จำนวนเม็ดเลือดแดง, ฮีมาโตคริต, ระดับกลูโคสพลาสมา, ระดับน้ำตาล, ฮอร์โมนเพศที่ผลิตจากต่อมหมวกไต, เทสโตสเตอโรน และ Read more…

sbobet   สมัครแทงบอลออนไลน์